توسعه مدیریت

گفت و گو با دکتر شهیندخت خوارزمی نظریه پرداز مدیریت: کارآمدی در سیاست گذاری فرهنگی و تغییر انگاره های ذهنی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۳