کانون

نقدی کوتاه بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران

نویسندگان: داریوش بابایی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۹۱
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴