مطالعات اقتصادی کاربردی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۳۲۲-۴۷۲X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر سعید عیسی زاده
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان
p-issn: ۲۳۲۲-۲۵۳۰
صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر محمد حسن فطرس
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: دکتر خلیل الله بیک محمدی
مدیر اجرایی: دکتر اسماعیل ترکمنی
هیئت تحریریه: دکتر سید عزیز آرمن، دکتر مصیب پهلوانی، دکتر سعید راسخی، دکتر محمد علیزاده، دکتر سعید عیسی زاده، دکتر علی حسین صمدی، دکتر محمدحسن فطرس، دکتر محمد قربانی، دکتر محمدرضا لطفعلی پور، دکتر محمدعلی متفکرآزاد، دکتر نادر مهرگان، دکتر محمود هوشمند*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر محسن بهمنی اسکویی، دکتر محمد هاشم پسران، دکتر محمدرضا فرزانگان، دکتر امیر کیا، دکتر اسفندیار معصومی، Dr. Abdul Karim Zulkefly
آدرس: همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی - دفتر فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران
تلفن: ۰۹۱۸۳۱۶۶۱۷۳
وب سایت: https://aes.basu.ac.ir/
پست الکترونیکی: aesi@basu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸