مجلاتInternational Journal of Research in English Education


 


  دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی

هیئت تحریریه: پروفسور هایرول نظام اسماعیل ، دکتر مریم السادات غیاثیان، دکتر محمدرضا احمدی، دکتر رامین رحیمی، دکتر داود مشهدی حیدر، دکتر امید پورکلهر، دکتر امیر مرزبان، دکتر نرجس بانو صبوری، دکتر فوزیه سبزیان، دکتر ایمان علیزاده، دکتر مریم دانایی طوسی

نشانی: استان گیلان ، شهرستان رودسر، خیابان ولیعصر، سرپل شرقی، روبروی مسجد امام حسین، انتهای کوچه هادی پناه، پلاک 405 کد پستی: 53356-44818

وب سایت:  www.ijreeonline.com

پست الکترونیک:  info@ijreeonline.com


آرشیو نشریه: