مجلاتنسیم بخارا


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری بخارا

سردبیر: محمدرضا اسماعیلی

هیئت تحریریه: دکتر محمد کاظم کهدوئی، دکتر کریم نجفی برزگر، دکتر جهانگیر بیابانی، دکتر سید مجتبی رضوی طوسی، دکتر حمیدرضا ملک محمدی، دکتر جواد آقاجری

نشانی: تهران - خیابان استاد حسن بنا - بعد از پل رودخانه - کوچه توکل - پلاک 4 - واحد 10

تلفکس:88461782(021)

وب سایت: http://www.bokhara.ir


آرشیو نشریه: