پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال دهم تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 35)
مدیریت در دانشگاه اسلامی

مدیریت در دانشگاه اسلامی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: مدیریت در دانشگاه اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 19)
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (دانشگاه اسلامی)

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (دانشگاه اسلامی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: دانشگاه اسلامی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 50