پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال دوازدهم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 43)
مدیریت در دانشگاه اسلامی

مدیریت در دانشگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: مدیریت در دانشگاه اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 23)
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (دانشگاه اسلامی)

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (دانشگاه اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: دانشگاه اسلامی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 50