پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما

پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما

آدرس اینترنتی: http://arc.irib.ir/
ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
پژوهشنامه رسانه بین الملل

پژوهشنامه رسانه بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال هفتم بهار و تابستان 1401 شماره 9