دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران دوره 29 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 114)
مدیریت سلامت

مدیریت سلامت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت سلامت دوره 26 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 92)