دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
International Journal of Web Research

International Journal of Web Research

موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: International Journal of Web Research, Volume 5, Issue 2,Autumn-Winter 2022
International journal of Tourism, Culture and Spirituality

International journal of Tourism, Culture and Spirituality(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: International journal of Tourism, Culture and Spirituality, Volume 6, Issue 1, 2022
اندیشه های حقوق خصوصی

اندیشه های حقوق خصوصی

موضوع: حقوق
آخرین شماره: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول پاییز و زمستان 1392 شماره 2
حقوق فناوری های نوین

حقوق فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: حقوق فناوری های نوین دوره 4 پاییز و زمستان 1401 شماره 8
دانش هنرهای تجسمی

دانش هنرهای تجسمی

موضوع: مطالعات هنر و معماری
آخرین شماره: دانش هنرهای تجسمی دوره 6 بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 7)
هنر (دانشگاه علم و فرهنگ)

هنر (دانشگاه علم و فرهنگ)

موضوع: مطالعات هنر و معماری
آخرین شماره: هنر (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول تابستان 1393 شماره 2
گردشگری (دانشگاه علم و فرهنگ)

گردشگری (دانشگاه علم و فرهنگ)

موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: گردشگری (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول پاییز و زمستان 1392 شماره 2
گردشگری و اوقات فراغت

گردشگری و اوقات فراغت

موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: گردشگری و اوقات فراغت دوره 8 پاییز و زمستان 1402 شماره 16