حقوق فناوری های نوین - نشریه علمی (وزارت علوم)

حقوق فناوری های نوین (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۷۸۳-۳۸۳۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: جواد حسین زاده
ناشر: دانشگاه علم و فرهنگ
صاحب امتیاز: دانشگاه علم و فرهنگ
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: محمد عیسائی تفرشی
مدیر اجرایی: مینا حسینی
هیئت تحریریه: ابراهیم تقی زاده، جواد حسین‌زاده، رضا سکوتی نسیمی، محمدجواد شایگان فرد، محمد عیسائی تفرشی، محمدتقی فخلعی، فاطمه قناد، پژمان محمدی
آدرس: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل اتوبان همت - خیابان شهید قموشی - خیابان بهار - دانشگاه علم و فرهنگ
تلفن: ۰۲۱۴۴۲۳۸۱۷۱
وب سایت: http://mtlj.usc.ac.ir/
پست الکترونیکی: mtlj@usc.ac.ir
کد پستی: ۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات