سفر -

سفر

 

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشر ترابر

مدیر مسئول: همایون ذرقانی

سردبیر: همایون ذرقانی

مدیر ارتباطات: آتوسا خداداد

هیئت تحریریه: اقبال معتضدی

نشانی: خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان خیام، پلاک ٤ واحد ٤

تلفن: 22668655(021)  

وب سایت: http://www.safar.me

پست الکترونیک: info@safar.me

آرشیو نشریه: