مطالعات فقه و حقوق اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات فقه و حقوق اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۷۱۷-۰۳۳۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
مدیر مسئول: عظیم حمزئیان
ناشر: دانشگاه سمنان
p-issn: ۲۰۰۸-۷۰۱۲
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حمید مسجدسرائی
مدیر داخلی: علی برهانی
هیئت تحریریه: محمد ابوعطا، جلیل امیدی، علی‌اکبر ایزدی‌فرد، احمد باقری، مصطفی جبّاری، حمید مسجدسرائی، حسین مهرپور
آدرس: سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی- دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی
تلفن: ۰۲۳۳۱۵۳۲۱۵۵
وب سایت: https://feqh.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: feqh@semnan.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱