قرآن و علم - علمی-ترویجی

قرآن و علم


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی به نمایندگی از مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی

مدیر مسئول: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

سردبیر: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

مدیر داخلی: حسن رضا رضایی

هیئت تحریریه: حامد آلگار، مظفر اقبال، لبیب بیضون، عبدالکریم بی آزار شیرازی، عمان پاکیز، اکرم چودهری، محمدتقی دیاری، محمدعلی رضایی اصفهانی، مهدی رستم نژاد، محمدکاظم شاکر، یحیی علوی، حسین علوی مهر، محمدفاکر میبدی، قاسم کاکایی، مجید معارف، سیدرضا مودب، عبدالجبار ناجی، فتح الله نجارزادگان، علی همت بناری

نشانی: ایران، قم، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه چهارم، پلاک 77، صندوق پستی: 416 ـ 37185

تلفکس:7734094(0251)

وب سایت: http://quran-journal.com

پست الکترونیک: Science@quran-journal.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۹۰
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات