توسعه کارآفرینی - علمی-پژوهشی

توسعه کارآفرینی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ آبان ۱۳۸۷
مدیر مسئول: محمدرضا زالی
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: زهرا آراستی
مدیر داخلی: محسن انصاری
هیئت تحریریه: سید مهدی الوانی، عباس بارزگان، سید حمید خداداد حسینی، سید منصور خلیلی عراقی، علی دیواندری، علی رضاییان، نظام الدین فقیه، سید محمد مقیمی
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، ابتدای خیابان فرشی مقدم، دانشکده کارآفرینی، روابط عمومی
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۲۵۰۲۰
وب سایت: https://jed.ut.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات