پژوهشنامه مدیریت اجرایی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۷۶-۵۲۸۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکترمهرداد مدهوشی
ناشر: دانشگاه مازندران
p-issn: ۲۰۰۸-۶۲۳۷
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر میثم شیرخدایی
مدیر اجرایی: جواد جوادی
هیئت تحریریه: عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، حبیب اله دعایی، محمد رضا زالی، سید رضا سید جوادین، میثم شیرخدایی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، علی اکبر فرهنگی، مهرداد مدهوشی، سعید مرتضوی، محمد رضا مهرگان، محمود یحیی زاده فر
آدرس: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری،‌میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه ، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه
تلفن: ۰۱۱۳۵۳۴۵۴۱۵
وب سایت: http://jem.journals.umz.ac.ir/
پست الکترونیکی: jem.journal@umz.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات