بهداشت روان -

بهداشت روان


آموزشی :روانپزشکی، روانشناسی، اجتماعی، تربیتی


دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دکتر حسین عسکری
مدیر مسئول: دکتر حسین عسکری
سردبیر: دکتر حسین عسکری
مدیر داخلی: فریبا خاضعی          
هیئت تحریریه: دکتر امیرسیامک آجودانی، دکتر بهروز جلیلی، دکتر فریدون ضرغام ، ابوالفضل امیردیوانی، دکتر سیدکاظم ملکوتی، لطیف جعفری، حسین محرابی، رقیه زراعتی ایده لو، معصومه رایزن، منیژه احیاء کننده، حمید محمودی پور، دکتر محسن رضاییان، فریبا خاضعی، دکتر حسین عسکری 

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک 119 ، کدپستی : 1588633137

تلفن: 18-88326417 (021)  فکس: 88324394 (021)

پست الکترونیک: nbrbh@yahoo.com

آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول