پنجره -

پنجره

 

دوره انتشار: هفته نامه

صاحب امتیاز: سجاد محمدی 

مدیر مسئول: علیرضا زاکانی 

سردبیر: سید مرتضی فاطمی 

مدیر اجرایی: سجاد حسینی 

نشانی: تهران، یوسف آباد، بالاتر از میدان فرهنگ، خیابان 35، پلاک 24، طبقه دوم 

تلفکس: 88989809(021)

پست الکترونیک: info@panjerehweekly.com 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات