دولت و حقوق -

دولت و حقوق


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۷۱۷-۴۰۴۲
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد دهقانی
ناشر: ریاست جمهوری
صاحب امتیاز: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
سردبیر: سید محمدمهدی غمامی
آدرس: تهران، خیابان فلسطین جنوبی، بین بزرگمهر و انقلاب، بن بست شمشاد، پلاک 9
تلفن: ۰۲۱۶۴۴۵۳۳۴۹
وب سایت: https://qgl.lri.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات