پژوهش های راهبردی ارتش - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های راهبردی ارتش (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۴۰۱
مدیر مسئول: احمدرضا پوردستان
ناشر: مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
p-issn: ۲۷۸۳۴۲۱۲
صاحب امتیاز: مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: مصطفی ساوه درودی
مدیر داخلی: هادی نوری
هیئت تحریریه: حسین شکوهی، ناصر پورصادق، حسن خجسته باقرزاده، مصطفی ساوه درودی، ناصر عباس زاده، حمیدرضا نادی، مجید عباسی
آدرس: تهران، اقدسیه، خیابان شهید سباری، انتهای کوچه سیزدهم شرقی، مرکز مطالعات راهبردی ارتش ج.ا. ایران
تلفن: ۰۲۱۲۶۱۲۷۱۵۴
وب سایت: https://www.asrq.ir/
پست الکترونیکی: strategic_st_center@aja.ir
فکس: ۰۲۱۲۶۱۲۷۱۸۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات