حسابداری و شفافیت مالی -

حسابداری و شفافیت مالی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مهدی ساریخانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفــاشهر
سردبیر: دکتر رضوان حجازی
مدیر داخلی: دکتر روح اله نوذری
هیئت تحریریه: دکتر محمدحسین ستایش، دکتر داریوش فروغی، دکتر زهره حاجیها، دکتر سید حسین ابطحی، دکتر سید عباس هاشمی، دکتر مهدی خیراندیش، دکتر غلامرضا زندی، دکتر هاشم ولی پور
آدرس: فارس، صفاشهر، بولوار وحدت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
تلفن: ۰۷۱۴۴۴۵۱۹۳۶
وب سایت: https://sanad.iau.ir/journal/aft
پست الکترونیکی: jaft.iau@gmail.com
فکس: ۰۷۱۴۴۴۵۱۹۳۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات