پویایی روانشناختی در اختلال های خلقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پویایی روانشناختی در اختلال های خلقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۹۸۱-۱۷۵۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیر مسئول: هادی بهرامی
ناشر: انجمن هوش و استعداد ایران
صاحب امتیاز: انجمن مطالعات هوش و استعداد ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: هادی بهرامی
هیئت تحریریه: مهدی سیاح برگرد، رحیم بدری گرگری، ابوالقاسم یعقوبی، فریبرز نیکدل، جواد عینی پور، خدیجه ابوالمعالی، هادی بهرامی
آدرس: پونک تقاطع میرزابابایی و عدل پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۲ کلینیک روانشناسی ماهر
تلفن: ۰۲۱۴۶۰۴۹۶۸۷
وب سایت: https://ijpdmd.com/
پست الکترونیکی: ijpdmd2020@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات