اقتصاد باثبات - نشریه علمی (وزارت علوم)

اقتصاد باثبات (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۸۲۱-۱۰۴۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: مرضیه اسفندیاری
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: نظر دهمرده
هیئت تحریریه: محمد اقبال هوک، علیرضا زارعی، سید عزیز آرمن، احمد اکبری، نعمت‌اله اکبری، محسن ابراهیمی، جعفر حقیقت، نظر دهمرده، غلامرضا زمانیان، علی حسین صمدی
آدرس: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده اقتصاد (ساختمان بعثت)
تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۶۷۸۴
وب سایت: https://sedj.usb.ac.ir/
پست الکترونیکی: SEDJ@usb.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات