اقتصاد دفاع و توسعه پایدار - نشریه علمی (وزارت علوم)

اقتصاد دفاع و توسعه پایدار (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیر مسئول: دکتر سید شمس الدین حسینی
p-issn: ۲۵۳۸-۲۴۵۴
صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر محمدرضا فرزین
مدیر داخلی: دکتر یاور دشت بانی
مدیر اجرایی: حسین احمدی
آدرس: تهران، خیابان قائم‌ مقام فراهانی، بین خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری، نبش کوچه شهدا، پلاک 182، گروه منابع و اقتصاد دفاع.
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۸۹۴۷
وب سایت: https://eghtesad.sndu.ac.ir/
پست الکترونیکی: DefenseEconomics2020@gmail.com
فکس: ۰۲۱۸۸۷۲۸۹۵۱
کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۵۴۱۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹