ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار - نشریه علمی (وزارت علوم)

ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۹۸۰-۸۳۵۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر محمد هادی عسگری
مدیر مسئول: دکتر مهدی خداپرست
صاحب امتیاز: انجمن مدیریت کسب و کار ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر آذر کفاش پور
هیئت تحریریه: دکتر آذر کفاش پور، دکتر حسنعلی آقاجانی کاسگری، دکتر امیر منصور طهرانچیان، دکتر شهناز نایب زاده، دکتر محمد طالقانی، دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه، دکتر داود کیاکجوری، دکتر علیرضا فضل زاده، دکتر ابوالفضل دانایی، دکتر شهرام گیلانی نیا*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر اصغر افشار جهانشاهی، دکتر اکبر مانوسی
آدرس: یران ، مازندران ، چالوس،خیابان شریعتی ، بعد از گلشن 1، ساختمان خداپرست ،طبقه1
تلفن: ۰۱۱۵۲۲۱۱۴۴۴
وب سایت: https://www.jvcbm.ir/
پست الکترونیکی: fekrenoandish.jvcbm.ir@gmail.com
کد پستی: ۴۶۶۱۶۶۸۱۸۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات