پژوهش های معماری نوین -

پژوهش های معماری نوین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۸۲۰-۹۸۱۸
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: علی عسگری
p-issn: ۲۸۲۰-۹۸۱۸
صاحب امتیاز: مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز
سردبیر: احمد اخلاصی
مدیر داخلی: مدیر داخلی
هیئت تحریریه: دکتر محمود گلابچی، دکتر مازیار آصفی، دکتر بهشید حسینی، دکتر کتایون تقی زاده، دکتر احمد اخلاصی، دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل، دکتر متین علاقه مندان، دکتر حمیدرضا خویی، دکتر حمید صدیقی
آدرس: فارس، شیراز، بلوار استقلال، حد فاصل چهارراه هنگ و بنفشه، کوچه 29
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۵۰۶۳۰
وب سایت: http://arch.fatemiyehshiraz.ac.ir/
پست الکترونیکی: Archijour@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات