توسعه محلی (روستایی - شهری) - نشریه علمی (وزارت علوم)

توسعه محلی (روستایی - شهری) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۸۹۸۱
صاحب امتیاز: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر سید احمد فیروزآبادی
مدیر اجرایی: دکتر حسن بخشی زاده
هیئت تحریریه: دکتر مهدی طالب، دکتر مصطفی ازکیا، دکتر اسماعیل شهبازی، دکتر عباس سعیدی، دکتر فرهنگ ارشاد، دکتر سوسن باستانی، دکتر عبدالرضا رکن‎الدین افتخاری، دکتر غلامرضا غفاری، دکتر پویا علاءالدینی، دکتر هوشنگ نایبی، دکتر محمود مسکوب، دکتر حسین ایمانی جاجرمی
آدرس: تهران،‌ پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۷۸۱۶
وب سایت: https://jrd.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: rural.development1388@gmail.com
فکس: ۰۲۱۸۸۰۱۲۵۲۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات