مطالعات امنیت اقتصادی -

مطالعات امنیت اقتصادی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۷۸۳-۱۲۲۱
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد جعفری
p-issn: ۲۷۸۳-۱۲۱۳
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
سردبیر: محمدهادی زاهدی‌وفا
مدیر داخلی: یاسر سلیمانی
هیئت تحریریه: فرهاد رهبر، ابراهیم متقی، فرشاد مومنی، محمدرسول آهنگران، سیدمحمدرضا سیدنورانی، محمدهادی زاهدی‌وفا، ابوذر گوهری‌مقدم
آدرس: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، کوچه هورزاد، پلاک ۶.
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۰۶۸۰۸
وب سایت: http://ess.tesrc.ac.ir/
پست الکترونیکی: ess@tiesr.ir
کد پستی: ۱۵۹۸۶۳۳۶۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات