ارمغان دانش - علمی-پژوهشی

ارمغان دانش


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد

مدیر مسئول: دکتر سید حسام الدین نبوی زاده 

سردبیر: دکتر صدراله محرابی

مدیر اجرایی: ابوالقاسم هادی نیا 

هیئت تحریریه: دکتر سید ضیاء الدین تابعی، قادر زاده باقری ، ‌دکتر بهادر شهریاری، دکتر شیرعلی خرامین، دکتر هیبت الله صادقی، ‌دکتر عباس قادری، دکتر کامبیز کریم زاده، دکتر صدراله محرابی، دکتر سید علی ملک حسینی، ‌دکتر سید حسام الدین نبوی زاده، دکتر امین الله نیک اقبالی، دکتر فرهاد هنجنی، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر علی اکبر نکوئیان، دکتر پرویز یزدانپناه، دکتر بصیر هاشمی

نشانی: یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد(ع)، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، طبقه دوم، دفتر مجله ارمغان دانش، کد پستی:7591994799  صندوق پستی: یاسوج، 94799ـ 75919.

تلفکس: 2233706(0741)

وب سایت: yumsj.hbi.ir 

پست الکترونیک:yumsj@hbi.ir 


آرشیو نشریه: