ارمغان دانش - علمی-پژوهشی

ارمغان دانش

هیئت تحریریه: دکتر گامینی جی پررا، دکتر حمید سلیمی، دکتر شهناز وزیر، دکتر هیبت الله صادقی، دکتر صدرالله محرابی، دکتر رضا محمودی، دکتر بهادر شهریاری، دکتر سید علی ملک حسینی، دکتر علی اکبر نکوئیان، دکتر پرویز یزدانپناه، دکتر عباس قادری، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر سید ضیاء الدین تابعی، دکتر شیر علی خرامین، دکتر قادر زاده باقری، دکتر کامبیز کریم زاده، دکتر سید حسام الدین نبوی زاده، دکتر امین الله نیک اقبالی، دکتر بصیر هاشمی، دکتر فرهاد هنجنی، دکتر حسین شیروانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر پرویز یزدان پناه
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر صدرالله محرابی
مدیر داخلی: کارشناس مسئول نشریه: دکتر عبدالعلی مشفع
مدیر اجرایی: دکتر عبدالعلی مشفع
آدرس: یاسوج ـ جنب بیمارستان امام سجاد(ع) ـ معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری ـ طبقه دوم ، دفتر مجله ارمغان دانش
تلفن: ۰۷۴۳۳۲۳۳۷۰۶
وب سایت: http://armaghanj.yums.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: armaghan.j@yums.ac.ir
فکس: ۰۷۴۳۳۲۳۳۷۰۶
کد پستی: ۷۵۹۱۹۹۴۷۹۹

کلیدواژه‌های مرتبط