فرهنگ یزد -

فرهنگ یزد


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۷۱۷-۳۸۹۵
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مجید جوادیان زاده
p-issn: ۹۹۸۸-۱۷۳۵
صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
سردبیر: سید علیرضا افشانی
مدیر داخلی: مریم عاقلی بافقی
هیئت تحریریه: سید علیرضا افشانی، کمال امیدوار، یدالله جلالی پندری، اصغر دادبه، حسین فلاح زاده ابرقوئی، محمد کاظم کهدویی، سید سعید مظلومی محمود آباد، عباس عسکری ندوشن، فاطمه مکی زاده، محمد نقصان محمدی اعضای هیات تحریریه بین المللی: حسن رضائی باغ بیدی
آدرس: یزد، بلوار دانشجو، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، واحد پژوهش، دفتر فصلنامه فرهنگ یزد
تلفن: ۰۳۵۳۶۲۴۷۱۱۱
وب سایت: http://fyazd.farhang.gov.ir/
پست الکترونیکی: f.farhangeyazd@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات