فقه و حقوق نوین -

فقه و حقوق نوین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۱۴۷۷-۲۷۱۷
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر عبدالله علیزاده
p-issn: ۱۴۶۹-۲۷۱۷
صاحب امتیاز: دکتر عبدالله علیزاده
سردبیر: دکتر روح الله افضلی
مدیر داخلی: دکتر احمد بلندنظر
هیئت تحریریه: عبدالرضا محمد حسین زاده، ابوالفضل علیشاهی ، جلال ایرانمنش ، روح الله افضلی گروه ، توفیق اسداف، غلامعلی سنجری، رجب اکبرزاده ، حسین عندلیب ، عبدالله علیزاده ، مهدی بهره مند ، احمد بلندنظر، مجتبی محسنی
آدرس: قم، کهک، بلوار مهر، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آزادی، بلوک ۳۸ واحد ۳
تلفن: ۰۹۱۹۶۵۲۳۶۹۲
وب سایت: https://jaml.ir/
پست الکترونیکی: dr.a.alizadeh@jaml.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات