جامعه شناسی فرهنگی -

جامعه شناسی فرهنگی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: جعفر شویچی
صاحب امتیاز: جعفر شویچی
سردبیر: دکتر شهلا کاظمی پور
مدیر داخلی: مجید نعیماوی و کارشناس مجله: مجید نعیماوی
مدیر اجرایی: دکتر خدیجه حسونی زاده فلاحیه
هیئت تحریریه: دکترحسین آقاجانی، دکتر نیر پیراهری، دکتر سید محمد ثقفی، دکتر سوری ضیاغم، دکتر مجید کاشانی، دکتر جعفر کرد زنگنه، دکتر سعید معدنی، دکتر طاهره محسن زاده، دکتر مهرداد نوابخش، پژمان بریمانی
آدرس: خوزستان - شادگان - خیابان شهید مطهری غربی - بعد از زیر گذر پل ولایت - خیابان جعفر شویچی -ابتدای بلوار شهدای خنافره - پلاک 4
وب سایت: http://jcsjs.ir/
پست الکترونیکی: info@jcsjs.ir
کد پستی: ۶۴۳۱۶۱۳۷۲۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات