تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) -

تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۷۸۳-۰۹۱۸
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد درویش زاده
p-issn: ۲۷۱۷-۲۰۷۴
صاحب امتیاز: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
سردبیر: سید حسین صفایی
مدیر داخلی: محمدهادی جواهرکلام
هیئت تحریریه: گروه دبیران: محمد آشوری، گودرز افتخار جهرمی، محمدجواد جاوید، محمدجعفر حبیب زاده، سعید حبیبا، محمد درویش زاده، محمد راسخ، حبیب‌اله رحیمی، محمدجواد شریعت باقری، سید حسین صفایی، عباس کریمی، حمید گوینده، محسن محبی، سید مصطفی محقق داماد، حسین مهرپور
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی(رو به روی درب اصلی دانشگاه تهران)، خیابان نظری ، پلاک ۸۱
تلفن: ۰۲۱۶۳۸۷۷۱۰۱
وب سایت: https://jcl.illrc.ac.ir/
پست الکترونیکی: info@lawmagazine.ir
فکس: ۰۲۱۶۳۸۷۷۱۰۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸