مطالعات تطبیقی فارسی و عربی - علمی-پژوهشی

مطالعات تطبیقی فارسی و عربی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۶۷۶-۶۵۵۸
سازمان همکار: دانشگاه تربیت مدرس
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
مدیر مسئول: غلامحسین غلامحسین زاده
ناشر: انجمن زبان و ادبیات فارسی
صاحب امتیاز: انجمن زبان و ادبیات فارسی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: غلامحسین غلامحسین زاده
مدیر اجرایی: کارشناس: خانم یحیی زاده
هیئت تحریریه: سعید بزرگ‌بیگدلی، فاطمه سعدی‌حسین‌علی‌الدباس، سهیلا صلاحی‌مقدم، قدرت‌الله طاهری، ناهی عبدابراهیم‌ناصرالزهیری، سامی عبدالحسن‌عبد، ارسلان گلفام، غازی لعیبی‌شویل، عبداله محمدحسن‌عبدعلیوی‌العبیدی، محمدجعفر یاحقی
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۴۰۶۷
وب سایت: https://jcsfa.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: jcsfa@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات