پژوهشنامه فقه اجتماعی (پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سابق) -

پژوهشنامه فقه اجتماعی (پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سابق)

این مجله تا شماره ۹ با نام پژوهشنامه فقهی و از شماره 10 تا 19 با نام پژوهشنامه میان رشته ای فقهی و از شماره 20 با عنوان جدید منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۴۵-۴۹۳۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: عباس مصلائی‌پور یزدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۶۴۵-۴۹۲۰
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
سردبیر: حسینعلی سعدی
مدیر داخلی: نوید امساکی
هیئت تحریریه: محمدباقر باقری کنی، حسین ناصری‌مقدم، نصرالله شاملی، سید محمدرضا امام، حسینعلی سعدی، غلامحسین الهام، سید حسن سعادت مصطفوی
آدرس: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد.
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۹۴۰۰۱
وب سایت: https://sj.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: irj@isu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۸۰۷۳۳
کد پستی: ۱۴۶۵۹۴۳۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲