احسن الحدیث -

احسن الحدیث


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: معصومه قنبرپور
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (خوی)
سردبیر: معصومه قنبرپور
مدیر اجرایی: صمد رحیمی و سیمار رضوان طلب
هیئت تحریریه: دکتر نوروز امینی ، دکتر عسگر بابازاده اقدم ، دکتر حمید باقری ، دکتر آتنا بهادری ، دکتر علی حسن نیا ، دکتر حسین خانی کلقای ، دکتر سعید شفیعی ، دکتر روح الله شهیدی ، دکتر احمد عابدی ، دکتر عبدالاحد غیبی ، دکتر معصومه قنبرپور، الهام بابازاده، سمیه پورخلیل، فاطمه یاری
آدرس: آذربایجان غربی، خوی، انتهای بلوار امام صادق (ع)، دانشکده علوم قرآنی خوی
تلفن: ۰۴۴۳۶۳۳۹۸۲۱
وب سایت: http://khoy.quran.ac.ir/
پست الکترونیکی: Ahsanolhadith@quran.ac.ir
فکس: ۰۴۴۳۶۳۳۹۸۲۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات