پژوهشنامه حقوق تطبیقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه حقوق تطبیقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر مسئول: دکتر جواد تقی زاده
ناشر: دانشگاه مازندران
p-issn: ۲۴۲۳-۷۵۶۶
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حمید ابهری
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: احسان نعمتی
مدیر اجرایی: دکتر سید حسن حسینی مقدم
هیئت تحریریه: دکتر حمید ابهری، دکتر محسن ایزانلو، دکتر عبدالرضا جوان جعفری، دکتر مهراب داراب پور، دکتر ابوالحسن شاکری، دکتر ابراهیم شعاریان ستاری، دکتر بیژن عباسی، دکتر محسن عبداللهی، دکتر کیومرث کلانتری، دکتر همایون مافی، دکتر محمد محسنی دهکلانی، دکتر سام محمدی، دکتر پژمان محمدی، دکتر علی مشهدی، دکتر علیرضا یزدانیان
آدرس: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - میدان بوعلی سینا - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران -دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: ۰۱۱۳۵۳۰۲۱۰۴
وب سایت: http://lps.journals.umz.ac.ir/
پست الکترونیکی: pajohesh.l-p@umz.ac.ir
فکس: ۰۱۱۳۵۳۰۲۱۰۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲