هویت محیط -

هویت محیط


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۹۷۸۲-۲۷۱۶
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر حسن سجادزاده
مدیر مسئول: دکتر پرویز اکبری
صاحب امتیاز: پرویز اکبری
سردبیر: دکتر محسن کلانتری
مدیر داخلی: دکتر ایوب مرادخانی
مدیر اجرایی: روژان پورحسین
هیئت تحریریه: دکتر پروین پرتوی، دکتر کیومرث حبیبی، دکتر هوشمند علیزاده، دکتر نوید سعیدی رضوانی، دکترعلی اکبر عنابستانی، دکترسید کاظم علوی پناه، دکتر فضیله دادورخانی، دکتر زهره داودپور، دکتر حمیدرضا صارمی، دکتر ملیحه احمدی، دکتر سعید ملکی، دکتر قادر بایزیدی، دکتر آلان فریدون علی، فرانسیسکو مانوئل سردوورا
تلفن: ۰۹۱۹۹۷۳۶۰۳۰
وب سایت: http://www.ei-journal.ir/
پست الکترونیکی: ei.journal.2019@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات