مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۵۸۸-۵۹۰۱
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۳
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۵۸۸-۵۶۰X
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی خالقی
مدیر داخلی: مدیر نشریه: دکتر جمشید غلاملو
مدیر اجرایی: ملیحه علی
هیئت تحریریه: محمد آشوری، حسین آقا بابایی، محمد علی اردبیلی، غلامحسین الهام، جلیل امیدی، علی خالقی، غلامرضا محمد نسل، فیروز محمودی جانکی، حسنعلی موذن زادگان، علی حسین نجفی ابرندآبادی
آدرس: تهران - انقلاب - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - دفتر مجل
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۲۵۳۰
وب سایت: https://jqclcs.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: clcs@ut.ac.ir
کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵