پژوهش های بین رشته ای ادبی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های بین رشته ای ادبی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۷۱۷-۳۲۲۴
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: طاهره ایشانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: زهرا حیاتی
مدیر داخلی: آنیتا کمالی ها
مدیر اجرایی: دبیر تخصصی: عیسی امن خانی و طاهره ایشانی
هیئت تحریریه: عیسی امن خانی، نعمت الله ایرانزاده، طاهره ایشانی، علی اکبر باقری خلیلی، فریده حق بین، احمد رضی رشت آبادی، محرم رضایتی کیشه خاله، ناصرقلی سارلی، مریم عاملی رضایی، نسرین فقیه ملک مرزبان، حسینعلی قبادی، فاطمه کوپا، مصطفی گرجی، امید مجد، علیرضا مظفری تازه کندی // اعضای هیات تحریریه بین المللی: علی رحیمی، محمد یونس طغیان ساکایی، ابراهیم مزمان، حیدر خضری، بهنام میرزابابازاده فومشی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،نشانی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۲۴۵۸۴
وب سایت: http://lir.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: Interdisciplinaryresearch2017@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات