مطالعات آسیای جنوب غربی -

مطالعات آسیای جنوب غربی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آذرشب
صاحب امتیاز: دکتر محمدتقی آذرشب
سردبیر: دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
مدیر داخلی: سید محمدجواد مومنی
مدیر اجرایی: سید محمدرضا موسوی
هیئت تحریریه: سید مصطفی ابطحی، محمد اخباری، عزیز جوانپور هروی، امیر محمد حاجی یوسفی، محسن رضایی میرقائد، علی دارابی، محمدرضا دهشیری، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تورج رحمانی، احسان شاکری خویی، ابراهیم متقی، مسعود مطلبی، غلامرضا معمارزاده طهران، مجتبی مقصودی
آدرس: تهران، میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8
تلفن: ۰۲۱۶۶۱۲۴۵۷۷
وب سایت: http://swas.saminatech.ir/
پست الکترونیکی: journalswas@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط