تحلیل مالی -

تحلیل مالی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر رضا داغانی
صاحب امتیاز: دکتر رضا داغانی
سردبیر: دکتر حمیده اثنی عشری
مدیر داخلی: خانم فرجی
مدیر اجرایی: محمد شادمانی
هیئت تحریریه: مسعود عزیزخانی، قاسم بلو، حمیده اثنی عشری، ناصر مکارم، مژگان رباط میلی، سعید همایون، محمد رضا عربی، اکبر فرجی ارمکی، مصطفی خانبیگی، رضا حصار زاده، فخرالدین محمدرضایی، سید مصطفی علوی
آدرس: تهران، خ بهشتی – خ صابونچی – کوی مبینی – پلاک ۱۶، ,واحد۲
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۴۴۴۱۳
وب سایت: https://ijfa.ir/
پست الکترونیکی: sumbit/@ijfa.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات