حقوق بشر و شهروندی -

حقوق بشر و شهروندی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: سید محمد مهدی غمامی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
سردبیر: خیراله پروین
مدیر داخلی: محمدحمید شهریور
هیئت تحریریه: کاظم غریب آبادی، حسین میرمحمدصادقی، محسن اسماعیلی، محمود حکمت نیا، سید قاسم زمانی، توکل حبیب زاده، سیدفضل اله موسوی، احمد مومنی راد، رضا موسی زاده، علی غلامی، مسعود راعی
آدرس: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۸۲۴۱۴
وب سایت: https://hcr.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: hcr@isu.ac.ir
کد پستی: ۱۴۶۵۹۴۳۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳