ویژه نامه نامه فرهنگستان (مطالعات واژه‌گزینی) - علمی-پژوهشی

ویژه نامه نامه فرهنگستان (مطالعات واژه‌گزینی)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: گاهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ بهمن ۱۳۷۸
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول