آفاق علوم انسانی (پژوهش های تاریخی، اجتماعی و سیاسی) -

آفاق علوم انسانی (پژوهش های تاریخی، اجتماعی و سیاسی)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: دکتر سید امیر موسوی
صاحب امتیاز: دکتر سید امیر موسوی
سردبیر: دکتر زهرا موسوی
مدیر داخلی: اشرف بشارتی فرد
مدیر اجرایی: مسلم میرزاوند
هیئت تحریریه: سید اصغر محمود آبادی، محمد علی چلونگر، مصطفی پیرمرادیان، محمد حسین ریاحی، هادی سلیمانی ابهری، محمد قزوینی نظم آبادی، جواد آقامحمدی، محسن پرویش، سعید بختیار، حبیب زمانی محجوب، اسحق ارجمند، زهرا قاسمی
آدرس: تهران، افسریه، 15 متری اول، کوچه 8 حقیقت، پ 186،طبقه همکف
تلفن: ۰۲۱۳۳۸۴۷۴۴۲
وب سایت: http://pazhouheshha.ir/
پست الکترونیکی: pazhouheshha@gmail.com
کد پستی: ۱۷۸۵۶۳۶۵۷۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹