اندیشه تمدنی اسلام -

اندیشه تمدنی اسلام

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عباسعلی مشکانی سبزواری

سردبیر: احمد رهدار

شورای سیاستگذاری: آیات عظام: ابوالقاسم علیدوست - سید محمدمهدی میرباقری - محسن اراکی- سید صمصام‌الدین قوامی

هیئت تحریریه: حجج اسلام: ابراهیم موسی‌زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) - احمد رهدار (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)- حسین علی سعدی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)- سعید ضیائی‌فر (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)- سید سجاد ایزدهی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)- علیرضا پیروزمند (عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی) - غلامرضا بهروزی‏لک (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)- محسن ملک افضلی (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه) - محمدمهدی گرجیان (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)- مصطفی جعفرپیشه ‏فرد (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه)- نجف لکزایی (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)- یعقوبعلی برجی (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه).

نشانی: قم، پردیسان، جاده کهک، مجتمع زیتون، لاین 1 ـ بلوک 11، واحد 3

تلفن:  32311453 (025)    

وب سایت: www.tamadonnews.ir

پست الکترونیک: andishetamadoni@gmail.com

آرشیو نشریه: