اقتصاد شهری - علمی-پژوهشی

اقتصاد شهری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان - معاونت پژوهش و فناوری

مدیر مسئول: نعمت الله اکبری

سردبیر: نعمت الله اکبری

مدیر اجرایی: مینا بهرام چوبین

هیئت تحریریه: علی زنگی آبادی، محسن رنانی، علیمراد شریفی، جعفر قادری، نادر مهرگان، ناصر شاهنوشی، علی عسگری

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، گروه پژوهشی اقتصاد شهری و منطقه ای، دفتر نشریه اقتصاد شهری

تلفن: 09039655480      فکس: 37934246(031)

وب سایت: http://ue.ui.ac.ir

پست الکترونیک: ue@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول