رویه قضایی (حقوق کیفری) -

رویه قضایی (حقوق کیفری)

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

مدیر مسئول: علی‏ محمد فلاح ‏زاده

سردبیر: محمدجواد شریعت ‌باقری

مدیر اجرایی: رسول احمدزاده

هیئت تحریریه: عبدالعلی توجهی، علی خالقی، حمید دلیر، باقر شاملو، رضا فرج‌اللهی، جعفر کوشا، فرید محسنی، محمد مصدق، حسنعلی موذن‏ زادگان، سید منصور میرسعیدی

نشانی: خیابان انقلاب، خیابان خارک، شماره 9، دانشگاه علوم قضایی، طبقه چهارم، مدیریت پژوهش

تلفن: 66729810(021)    

وب سایت: http://ujsas.ac.ir

پست الکترونیک: raviyeh.keyfari@gmail.com

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول