پیام فرهیختگان -

پیام فرهیختگان

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و هنری هدایت فرهیختگان جوان

مدیر مسئول: محسن زارعی

سردبیر: حسن ملکی

مدیر داخلی: حجت الله الماسی

هیئت تحریریه: زهرا جامه بزرگ؛ علی شیخ‌الاسلامی؛ بهرام صالح صدق پور؛ فریبرز درتاج؛ سید رسول عمادی؛ حسن ملکی

  نشانی: تهران، خیابان جامی، کوچه شهید محمد بیک، پلاک 14، موسسه هدایت فرهیختگان جوان، طبقه دوم، دفتر فصلنامه

تلفن: 61978777(021)     

وب سایت: http://hfj.ir

پست الکترونیک: pfjournal.hfj@gmail.com

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات