سلامت اجتماعی و اعتیاد -

سلامت اجتماعی و اعتیاد


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر علیرضا جزینی
ناشر: ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
سردبیر: دکتر مجید صفاری‌نیا
هیئت تحریریه: دکتر محمد نریمانی، دکتر جلیل‌ باباپور خیرالدین، دکتر عصمت دانش، دکتر امیر ملکی، دکتر محمد نسل، دکتر تقی رستم وندی، دکتر حمید یعقوبی، دکتر محمد اورکی، دکتر فرید براتی، دکتر سعید قاسمیان
وب سایت: http://www.sh-addiction.ir
پست الکترونیکی: info@sh-addiction.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱